dijous, 17 de desembre de 2009

WebQuest

Què és un WebQuest?

La webquest és una proposta didàctica basada en la recerca d'informació a Internet i en l'elaboració, mitjançant la interacció entre els alumnes, d'algun producte que impliqui activitats cognitives d'ordre superior (anàlisi, síntesi, valoració, etc.).

Una webquest és una unitat didàctica que planteja als alumnes una feina o resolució d'un problema interessant i motivador i un procés de treball col·laboratiu basat principalment en recursos existents a Internet. Es tracta d'una activitat de cerca guiada en la xarxa.

L'estructura bàsica d'un WebQuest consta de:

- Introducció. Orienta als alumnes i capta el seu interès, posant-los en situació de resoldre un problema.
- Tasca. Es decideix quantes persones hauran de formar els grups de treball, i a cada alumne se li proporciona una tasca diferent, que pot ser de repetició, de periodisme, etc.
- Procés. Explica les estratègies que els alumnes utilitzaran per fer les seves tasques.
- Recursos. Llocs d'Internet que l'alumne haura de visitar per fer la seva tasca.
- Avaluació. S'indica com avaluar el treball realitzat.
- Conclusió. Resumeix el treball finalitzat i ajuda als estudiants a reflexionar.
- Orientacions per al professor. Va dirigit al professor i s'inclou els objectius, solucions als problemes...

Per què són educatius?

- Suposa una forma d'utilitzar didacticament Internet: plantejem tasques en les quals els recursos es troben en la xarxa.

- Centrem l'activitat en l'ús de l'informació obtinguda en Internet(per analitzar, sintetitzar,comparar, etc.) més que en la recerca.D'aquesta manera els alumnes poden saber on trobar la informació i evitem que es puga perdre.

- L'alumne treballa autonomament construint el coneixement. El docent orienta tot el procés.

- Sols plantejar-se per a treballar en grup i assignant a cada alumne un rol.

- Fomenta les competències derivades de l'ús d'Internet ja que els alumnes naveguen per la xarxa realitzant les activitats.

- Són relativament senzilles de planificar pel mestre, motivadores pels alumnes i fàcils d'adaptar a les necessitats de l'aula.


I això són els WebQuests!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada